Welcome to MindPlay Romania ¬ Joci cu cap sau ramai fara el

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

CAGULATU

[Aderare Staff] Cagulatu

2 postări în acest topic

  • Nickname: CAGULATU
  • Varsta: 23  
  • Primele 7 cifre din CNP: 1972234
  • Localitate: CT
  • Ocupatie: AGENT INTERVENTII
  • Steam: AM.
  • Poti activa pe server-ul de Team Speak 3?: da
  • Ore jucate: am destule, nu merge gtr 
  • Intervalul orar in care poti juca: toata zia, noaptea sunt de munca. dar si noaptea cu turele.
  • Ai citit regulile server-ului?: pai da, frumoase reguli.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri

Cerere acceptata! Te astept pe TS, pentru adaugarea gradului.

Partajează acest post


Link spre post
Distribuie pe alte site-uri
Vizitator
Acest topic este acum închis pentru alte răspunsuri.